Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamista koskeva selvitys

15.09.2014

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle liittyen Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamista koskevaan selvitykseen.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Pidämme tärkeänä sitä, että lisäeläkelaitosdirektiivit eivät koske Suomen lakisääteistä työeläkevakuutusta ja että sosiaaliturvan koordinaation kehystä (883/2004) ei muuteta tavalla, joka voisi vahingoittaa työeläkejärjestelmämme vakiintunutta ja tunnustettua EU-oikeudellista asemaa.
  • Työeläkealan tietojärjestelmäkustannuksia ei mielestämme lähtökohtaisesti pidä kasvattaa Kelan kansaneläke-etuuden laskentatapaan liittyvällä syyllä.
  • Mielestämme Suomen kannattaa olla aktiivisesti mukana kuntoutusta ja työkyvyttömyyttä koskevien EU-tason määräysten kehittämisessä.
  • Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on työeläkemenon säästö kansallisesta näkökulmasta. Tämän tulee mielestämme olla yhdenvertaisena lähtökohtana myös rajat ylittävissä tilanteissa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan ja EU-lainsäädännön vaatimusten yhteensovittamista koskeva selvityspdf, 210 kB