Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelujen arvonlisäverotus

20.06.2013

Lausuimme Verohallinnolle täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelujen arvonlisäverotuksesta. Eläkeyhtiöt ja –laitokset sekä eläkesäätiöt ja –kassat käyttävät eläkevarojen hoidossa oman sijoitushenkilöstön lisäksi myös varainhoitopalveluja. Mikäli täyden valtakirjan palvelusta tulee arvonlisäverollista, lisää tämä vastaavasti eläkevarojen hoitokuluja ja on siten eläkevarojen välillistä verottamista.

Lisäksi eläkealan toimijat ovat arvonlisäverottomia toimijoita, jolloin palveluista maksettua arvonlisävero jää toimijoiden lopulliseksi tappioksi. Varainhoitajien käyttö on lisäksi tärkeää etenkin pienille ja keskisuurille eläketoimijoille. Lisäksi varainhoitajia voidaan kilpailuttaa hallintokulujen minimoimiseksi, mikä välillisesti hyödyttää eläkkeensaajia.

Korkeimman hallinto-oikeuden (”KHO”) ratkaisukäytännössä on aiemmin arvioitu täyden valtakirjan omaisuudenhoito arvonlisäverottomaksi palveluksi. Suomen verotuskäytännössä tulisikin kiinnittää huomiota KHO:n ratkaisukäytäntöön sekä itse palvelun keskeisiin piirteisiin, ja katsoa palvelu arvonlisäverottomaksi. Täyden valtakirjan palvelu koostuu ennen kaikkea sijoitusinstrumenttien kaupankäynnistä, eikä niinkään rahoituspalvelusta.

Mikäli täyden valtakirjan palvelu muuttuu Suomessakin arvonlisäverottomaksi, tulisi muutoksessa noudattaa riittävää siirtymäaikaa.

Lisätietoja asiasta antaa lakimiehemme Ilkka Geitlin, puh 050 441 1792, ilkka.geitlin(at)tela.fi

Lausunto kokonaisuudessaan:

Täyden valtakirjan omaisuudenhoitopalvelujen arvonlisäverotuspdf, 1 MB