Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset

15.11.2017

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien työryhmän raporttia liittyen tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämiseen.

Pidämme kannatettavana rinnakkaisen ja eriytyneen tiedonhallintaa koskevan erityislain-säädännön selkiyttämistä ja keskittämistä yhteen uuteen lakiin. Uusi laki korvaisi nykyiset julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta annetun lain, arkistolain, osan sähköisestä asioinnista viranomaisissa annetusta laista sekä osan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetusta laista.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjauksetpdf, 93 kB