Tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän mietintö

16.05.2014

Annoimme lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle koskien tilaajavastuulain uudistusta valmistelleen työryhmän mietintöä.

Työryhmän esitysten mukaan eläkevakuuttamista koskevien tietojen osalta laissa säilyisi vallitseva käytäntö siltä osin kuin kysymys on sopimuskumppanin sopimuskauden aikana työn aloittavista työntekijöistä, joita työnantajalla ei ole velvollisuutta EU-säännösten perusteella vakuuttaa Suomessa. Työn teettäjän tulisi ehdotuksen mukaan antaa ulkomaiselle sopimuskumppanilleen kirjallisesti tieto valvovasta ja neuvovasta viranomaisesta.

Lain uudistaminen toteutettaisiin tilaajan nykyisen selvitysvelvollisuuden pohjalta. Tilaaja voisi tulevaisuudessa itse tarkistaa sopimuskumppaninsa verotustiedot julkisesta verovelkarekisteristä. Ajatuksena on, että myös eläkevakuutuksen voimassaolotiedot sekä vakuutusmaksujen laiminlyöntejä koskevat tiedot toimitettaisiin tulevaisuudessa yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ).

Kannatamme työeläkealana toimenpiteitä, joilla harmaata taloutta voidaan saada tehokkaasti kuriin ja turvata työntekijöille heidän lakisääteisen eläkkeensä karttuminen. Työntekijöitä koskevien eläkevakuutusten voimassaolotietojen sähköinen ilmoittaminen mahdollisimman reaaliaikaisena palvelee tätä tavoitetta.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän mietintöpdf, 130 kB