Tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän väliraportti

02.09.2013

Annoimme lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle koskien tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän väliraporttia.

Työryhmän tehtävänä on selvittää tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain toimivuutta ja muutostarpeita. Tavoitteena on, että lain avulla kyetään nykyistä tehokkaammin ehkäisemään ja torjumaan talousrikollisuutta ja harmaata taloutta. Tavoitteena on myös vähentää sääntelystä yrityksille aiheutuvia kustannuksia.

Kannatamme toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi. Työeläkevakuuttajien intressissä on varmistaa, että työnantajien ja yrittäjien eläkevakuutukset on asianmukaisesti hoidettuja ja että tiedot vakuutusten voimassaolosta ovat mahdollisimman ajantasaisesti ja käytännöllisesti saatavilla.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Tilaajavastuulain uudistusta valmistelevan työryhmän väliraporttipdf, 253 kB