Tilintarkastusta ja tilinpäätöstä sekä yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskevat muutosehdotukset

08.05.2012

Olemme lausuneet Eduskunnan talousvaliokunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston ehdotuksista direktiivin 2006/46/EY muuttamiseksi (KOM [2011] 778 lopullinen) sekä yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (ns. public interest entity, ns. PIE – yhteisö) tilintarkastusta koskevaksi asetukseksi (KOM [2011] 779 lopullinen).

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

· Yhdymme valtioneuvoston U - kirjelmässä U 19/2012 näkemykseen siitä, että sääntelyyn tulee jättää riittävästi kansallista liikkumavaraa.

· Työeläkelaitosten kuuluminen PIE - velvoitteiden piiriin on tarkoituksenmukaista ratkaista kansallisista lähtökohdista käsin ja PIE - yhteisöjen määritelmä jättää työeläkelaitosten osalta kansallisen sääntelyn varaan.

· Työeläkelaitosten toiminta täydentää suomalaista, julkista ja yleistä sosiaaliturvaa ja on tarkkaan valvottua ja säänneltyä kansallisella tasolla.

· Työeläkelaitosten tilinpäätöksiin ja taloudellisiin tietoihin liittyvä raportointi on nykyisellään hyvin kattavaa ja perusteellista, mistä syystä direktiivi- ja asetusehdotusten tavoitteet toteutuvat nykyisillä raportointi- ja toimintamalleilla.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Tilintarkastusta ja tilinpäätöstä sekä yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskevat muutosehdotuksetpdf, 914 kB