Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten

25.04.2012

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien EU:n julkaisemaa valkoista kirjaa ”Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä varten”.

Lausuntomme pääkohtia ovat seuraavat:

  • Komissio kantaa aiheellista huolta jäsenvaltioiden eläkejärjestelmien taloudellisesta kestävyydestä. Eläkepolitiikan harmonisointi ja lisääntyvä direktiivisääntely eivät kuitenkaan ole toivottavia strategiavalintoja. Päätöksenteon kansalliseen itsenäisyyteen vaikuttaa yhä enemmän myös EU:n tiukkeneva talouskoordinaatio.
  • Nykyistä pidemmät työurat takaavat yksilöille parhaiten riittävän eläketurvan tason nyt ja tulevaisuudessa. Huomiota tulee kiinnittää tämän tavoitteen toteutumiseen: alusta, keskeltä ja lopusta.
  • Työeläkkeillä tulee jatkossakin olla pääasiallinen rooli eläkeajan toimeentulon turvaajana. Lisäeläkkeiden tehtävä on toimia täydentävänä elementtinä.
  • Lisäeläkerahastodirektiivin (IORP) uudistamisprosessi ei saa johtaa sen soveltamiseen suomalaisessa lakisääteisessä I pilarin työeläkejärjestelmässä.
  • II pilarin lisäeläkkeitä koskevan sääntelyn uudistamisessa on otettava huomioon eläkesäätiöiden ja -kassojen realistiset mahdollisuudet ottaa käyttöön mm. vakavaraisuusmalleja. Vakuutusalalta kopioidut säännöt eivät sovellu perustavanlaatuisesti erilaiselle eläkealalle.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Toimintasuunnitelma riittäviä, turvattuja ja kestäviä eläkkeitä vartenpdf, 153 kB