Tulorekisterin kehittämissuunnitelma vuosille 2021–2024

25.09.2020

Annoimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa lausunnon Verohallinnon Tulorekisteriyksikölle koskien tulorekisterin kehittämissuunnitelmaa vuosille 2021–2024. Edustamme Eläketurvakeskuksen kanssa yhdessä työeläketoimialaa tulorekisterin sidosryhmäyhteistyössä.

Kehittämiskokonaisuus on hyvä ja pääosin työeläkealan näkemysten mukainen. Työeläkeala pitää tärkeimpinä ja kiireellisimpinä kehityskohteina laadun parantamiseen ja kokonaisprosessin tehostamiseen tähtääviä toimenpiteitä (mm. täsmäytys ja valvontatiedot).

Työeläkealan huolena on positiivisen luottotietorekisterin ja henkilötunnusuudistuksen vaikutukset kehityssuunnitelmaan sekä tulorekisterin alkuperäisten tavoitteiden saavuttamiseen. Näiden suurten muutosten mahdollisesti toteutuessa tulee kehityssuunnitelmaa arvioida uudelleen.

Lausuntomme pääkohdat toimintamalleihin liittyen:

  • Työeläkealan näkemyksen mukaan kehittämissuunnitelman käsittely kerran vuodessa yhteistyöryhmässä ei ole riittävä toimintamalli pidemmän aikavälin kehitysaihioiden päivittämiseen tai potentiaalisten uusien aihioiden tunnistamiseen. Keskustelua pitää käydä systemaattisesti toimialoittain sekä yhdessä sidosryhmien kanssa.
  • Tulorekisterin tiedon laadun varmistaminen sekä toimintatapojen kehittäminen ovat koko tulorekisteriyhteisön yhteisiä tavoitteita. Sidosryhmien tulee voida osallistua strategiseen kehittämiseen muutoinkin kuin lausuntojen muodossa.
  • Kehityssuunnitelma on analysoitava ja päivitettävä yhdessä sidosryhmien kanssa, kun positiivisen luottotietorekisterin ja henkilötunnusuudistuksen vaikutukset tulorekisteriin ja sen muuhun kehitystyöhön ovat selvillä.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Tulorekisterin kehittämissuunnitelma vuosille 2021–2024pdf, 104 kB