Tulorekisteriyksikkö toimintasuunnitelma 2019, toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

26.02.2019

Annoimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa lausunnon Verohallinnon Tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Tulorekisteriyksikkö on lähettänyt tulorekisterin Yhteistyöryhmän edustajien kautta lausuntopyynnön yksikön toimintasuunnitelmasta 2019 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2020. Tässä lausunnossa esitämme huomiot lausuttavana olevaan asia­kirjaan. Tela on työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö ja edustaa Suomen kaikkia lakisääteistä työeläketurvaa hoitavia työeläkevakuuttajia. Työeläkevakuuttajat ovat tulorekisteritiedon käyttäjiä ja vuodesta 2020 alkaen myös tiedon tuottajia. ETK on työeläkelaeissa tarkoitetun työeläketurvan toimeenpanon ja kehittämisen yhteiselin. ETK on tulorekisteritiedon käyttäjä.

Lausuntomme pääkohdat ovat:

  • Tulorekisteriyksikön tärkeimmät tehtävät ovat tulotietojärjestelmän toimi­vuuden takaaminen sekä tulorekisterin kautta tapahtuvan ilmoit­tamisen kokonaisprosessin toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen. Kokonais­prosessin toimivuudella tarkoitamme sitä, että tietovirta ilmoitta­jalta tulo­rekisteriin ja sieltä eri tiedon käyttäjille on sujuva, tarkoituksen­­mukainen ja mahdollisimman virheetön. Kokonaisprosessin toimivuus pitää huomioida Tulorekisteriyksikön tulostavoitteissa ja mittareissa.
  • Yhteistyömallit tulorekisterin ja tiedon käyttäjien välillä ovat vielä monilta osin puutteelliset. Niiden kuvaaminen ja parantaminen yhteistyössä sidos­ryhmien kanssa ensimmäisen toimintavuoden aikana on erittäin tärkeää.
  • Vaikka tulorekisterin kehittäminen v. 2019 keskittyy ymmärrettävästi tuotantokäytön vakauttamiseen ja vuoden 2020 käyttöönoton turvaamiseen, on kriittiset tulorekisterin ja tiedon käyttäjien toimintaan vaikuttavat puutteet ja virheet saatava korjattua.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Tulorekisteriyksikkö toimintasuunnitelma 2019, toiminta- ja taloussuunnitelma 2020pdf, 148 kB