Tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelma 2020

06.11.2019

Annoimme yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa lausunnon Verohallinnolle koskien tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2020.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Tulorekisteriyksikön tärkeimmät tehtävät ovat tulotietojärjestelmän toimi­vuuden takaaminen sekä tulorekisterin kautta tapahtuvan ilmoit­tamisen kokonaisprosessin toimivuuden varmistaminen ja kehittäminen. Kokonais­prosessin toimivuus pitää huomioida Tulorekisteriyksikön tulostavoitteissa ja mittareissa.
  • Yhteistyömallien kehittämistä pitää jatkaa. Erityisesti näemme tarvetta säännölliselle operatiivisen toiminnan kehittämisyhteistyölle Tulorekisteri­yksikön ja keskeisten sidosryhmien kesken.
  • Pidämme oikeana tulorekisterin kehittämisessä tehtyä painotusta keskittyä vuosina 2019 ja 2020 toiminnan vakauttamiseen ja siinä sidosryhmien tar­pei­den huomioimiseen sekä toisaalta valmiuteen toimintakentän laajenemiseen vuosien 2020 ja 2021 käyttöönotoissa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Tulorekisteriyksikön toiminta- ja taloussuunnitelma 2020pdf, 89 kB