Tulotietojärjestelmä ja siihen liittyvät lait

04.08.2017

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi tulotietojärjestelmästä sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta. Tulotietojärjestelmällä tarkoitetaan kansallista tulorekisterihanketta.

Lausuntomme pääkohtina totesimme seuraavaa:

  • Kannatamme tulorekisterihanketta.
  • Lakiluonnos on kehittynyt edellisestä lausuntokierroksesta huomattavasti ja pidämme valittua rekisterinpitomallia hyvänä ja työnantajien hallinnollisen taakan keventämistä tärkeänä tavoitteena.
  • Rekisterinpitäjän päätösvaltaa koskevaa sääntelyä tulee vielä täsmentää.
  • Pidämme tärkeänä, että lakiehdotuksen 20 §:ssä tarkoitetussa yhteistyöryhmässä on työeläkealalla kaksi paikkaa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Tulotietojärjestelmä ja eräät siihen liittyvät laitpdf, 116 kB