Tulotietojärjestelmän voimaantulosäännökset

15.10.2019

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eräiden tulotietojärjestelmää koskevien lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta.

Työeläkeala on voinut kommentoida teille esitystä valmistelun aikana Eläketurvakeskuksen koordinoiman koko työeläkealan valmistelun kautta ja työeläkevakuuttajat pitävät ehdotettuja muutoksia kannatettavina.

Pidämme tärkeänä, että eläke- ja etuustulojen ilmoittamisen siirtäminen toteutuu hallituksen esityksessä ehdotetulla tavalla, sillä monia käytännön valmistelutoimia on kesken. Tulorekisteriyksiköllä ja työeläkevakuuttajilla täytyy olla riittävästi aikaa kehittämistoimiin sekä järjestelmämuutoksiin. Yksityiskohtaisempien huomioiden osalta viittaamme Eläketurvakeskuksen 3.10.2019 laatimaan lausuntoon.