Tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön

25.10.2018

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esitykseen eduskunnalle tulotietojärjestelmästä aiheutuvista muutoksista työeläkelainsäädäntöön sekä työtapaturma- ja ammattitautilainsäädäntöön.

Olemme olleet yhdessä Eläketurvakeskuksen kanssa mukana valmistelemassa ehdotettuja säännöksiä ja pidämme esitystä kannatettavana ja tärkeänä.

Pidämme tärkeänä, että

  • työeläkealalla valmisteltu ehdotus huomioidaan, jonka mukaan työntekijän eläkelakiin (TyEL, 395/2006) ja merimieseläkelakiin (MEL, 1290/2006) lisättäisiin määräaikainen siirtymäsäännös, joka mahdollistaisi työeläkevakuutusmaksun perusteena käytettävän palkan arvioinnin ja työeläkevakuutusmaksun määräämisen arvioidun palkan perusteella silloin, jos palkkatiedot eivät ole käytettävissä tulotietojärjestelmän ja siihen liittyvän tietojensiirron ennakoimattoman ja laajamittaisen käyttöönoton häiriön vuoksi. Säännöksellä varmistettaisiin, että tulotietojärjestelmän mahdolliset toimintahäiriöt eivät vaarantaisi eläkelaitosten vakiintuneen toiminnan jatkumista tulorekisterin käyttöönoton aikana. Säännös olisi voimassa 31.12.2020 saakka.
  • työeläkejärjestelmän toiminnan kannalta lainsäädäntömuutokset on saatava voimaan 1.1.2019.

Lausuntomme kokonaisuudessaan: Tulotietojärjestelmä muutokset työeläkelainsäädäntöönpdf, 106 kB