Tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain muuttamisesta

31.10.2018

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien hallituksen esitystä tulotietojärjestelmästä annetun lain, perintö- ja lahjaverolain sekä tuloverolain muuttamisesta.

Olemme olleet mukana hallituksen esityksen valmistelussa ja pidämme esitystä kannatettavana.

Työeläkealan näkemykset on otettu valmistelussa hyvin huomioon ja teknisluonteiset muutosesitykset on toimitettu valmisteluun Eläketurvakeskuksen kautta, joten meillä ei ole esitysluonnokseen huomautettavaa.