Tuloverolain muuttamisesta

16.08.2012

Annoimme lausunnon Valtiovarainministeriölle tuloverolain 54 d ja 96 a §:n muuttamisesta eläkevakuutusten ja ps-sopimusten maksujen vähennyskelpoisuuden osalta.

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

• Lakisääteinen työeläke on jatkossakin ensisijainen vanhuusajan toimeentulon turva,
• Vapaaehtoinen säästäminen täydentää tätä turvaa,
• Paras keino turvata riittävä eläketurva on pidentää työuria ja huolehtia työllisyydestä,
• Yksityisen säästämisen kannustimet tulee rakentaa siten, että ne eivät ole ristiriidassa työurien pidentämistavoitteen kanssa,
• Verokohtelulla ei tulisi muuttaa työeläkkeiden II-pilarin järjestelyjen rakennetta. Kollektiivisen lisäeläketurvan osalta tulisi tästä syystä edelleen mahdollistaa työntekijän omien maksuosuuksien maksaminen.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Tuloverolain 54 d ja 96 a §:n muuttamisesta (eläkevakuutusten ja ps-sopimusten maksujen vähennyskelpoisuus)pdf, 90 kB