Tuomioistuinmaksutyöryhmän mietintö

26.03.2015

Annoimme oikeusministeriölle lausunnon koskien tuomioistuinmaksutyöryhmän mietintöä. Mietinnön mukaan oikeudenkäyntimaksua perittäisiin kaikissa tuomioistuimissa, lukuun ottamatta erikseen mainittuja asiaryhmiä vakuutusoikeudessa ja valtakunnan oikeutta. Työeläkevakuuttajien päätöksistä valitetaan ylimpänä oikeusasteena vakuutusoikeuteen, jolta osin mietintö koskee myös työeläkevakuuttajien toimintaa.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Työeläkevakuuttajat pitävät erittäin tärkeänä sitä, että muutoksenhakeminen eläkevakuuttajien päätöksiin säilyy edelleen maksuttomana yksityishenkilölle, jos asia koskee henkilön oikeutta etuuteen, etuuden suuruutta tai sen takaisinperintää. Nämä asiaryhmät koskevat perustuslaissa suojattua oikeutta henkilön perustoimeentuloon eikä oikeusturvan toteutuminen näiden asioiden osalta saisi aiheuttaa kustannuksia muutoksenhakijalle.
  • Työeläkevakuuttajien mukaan päätöksen poistamista koskevien asioiden muutoksenhaun muuttuminen maksulliseksi vakuutusoikeudessa olisi kuitenkin kannatettavaa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Tuomioistuinmaksutyöryhmän mietintöpdf, 148 kB