Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksi

17.02.2017

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien kansalaisaloitetta, jossa esitetään työeläkeindeksin palauttamista takaisin palkkatasoindeksiksi.

Lausuntomme pääkohtina totesimme seuraavaa:

  • Tela ei kannata kansalaisaloitteen toteuttamista.
  • Työeläkejärjestelmän nykyinen tulojen ja menojen likimääräinen tasapaino pitkällä aikavälillä on saavutettu määrätietoisilla uudistuksilla lähes 30 viime vuoden aikana. Nykyiseen kohtalaisen hyvään asiaintilaan ei siis ole päädytty yllättäen.
  • Työeläkevaroilla ja niiden tuotoilla on pysyvä tehtävä pitää työeläkemaksutasoa alempana kuin maksu olisi ilman rahastointia.
  • Kansalaisaloitteen toteuttaminen kääntäisi työeläkevarojen määrän ennen pitkää laskuun, tyhjentäisi lopulta rahastot ja aiheuttaisi suuren rahoitusongelman. Aloitteen perusteluissa ehdotettu rahoitus ei riittäisi lähimainkaan uudistuksen kustannuksiin.
  • Kansalaisaloitteen toteuttaminen luonnollisesti nostaisi työeläkkeiden tasoa nykylainsäädäntöön verrattuna, kunnes syntynyt rahoitusvaje on pakko ratkaista. Vaje on täytettävissä valtavilla työeläkemaksun korotuksilla tai eläke-etuuksien leikkauksilla.
  • Eläkeläisten köyhyyden poistaminen tai vähentäminen esitetään kansalaisaloitteen keskeiseksi tavoitteeksi. Tela pitää tätä tavoittelemisen arvoisena, mutta esitetty keino ei ole tähän paras mahdollinen ja se on tuloksiin nähden tavattoman kallis.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Työeläkeindeksin palauttaminen palkkatasoindeksiksipdf, 184 kB