Työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttaminen

02.10.2015

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Annoimme lausuntomme valiokunnassa pidetyn kuulemistilaisuuden yhteydessä.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Kannatamme hallituksen esityksen hyväksymistä.
  • Uudistus nostaa eläkkeellesiirtymisiän odotetta ja pienentää julkisen talouden kestävyysvajetta.
  • Eläketurvakeskuksen peruslaskelman mukaan yksityisen sektorin eläke-etuudet, maksut ja rahastointi ovat uudistuksen jälkeen tasapainossa pitkällä aikavälillä.
  • Uudistukseen sisältyvään työeläkemaksun vakauttamiseen käytetään jo nyt tasausvastuuseen sisältyvää niin sanottua EMU-puskuria.
  • Työuraeläkkeeseen liittyvissä pykäläluonnoksissa on edelleen paljon tulkinnanvaraisuutta.
  • Osakesijoitusten osuuden kasvattamisen tavoitteena on saada eläkevaroille parempia sijoitustuottoja ja lieventää sitä kautta työeläkemaksujen tulevaan nousupainetta.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Työeläkejärjestelmää koskevan lainsäädännön muuttaminenpdf, 163 kB