Työeläkejärjestelmäkilpailun toimivuus

10.02.2012

Annoimme Sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon työeläkejärjestelmäkilpailun toimivuudesta liittyen STM:n arviomuistioon 17.12.2011.

Lausuntomme pääkohtia ovat:

  • Arviomuistio tarjoaa hyvän lähtökohdan työeläkejärjestelmäkilpailun arvioinnille ja kehittämiselle. Muistiossa on pystytty esittämään käsiteltävistä asioista kattava kokonaiskuva.
  • Työeläkejärjestelmän tehtävänä on lakisääteisten eläkkeiden turvaaminen. Tämä tehtävä rajoittaa merkittävästi työeläkeyhtiöiden mahdollisuutta kilpailla keskenään. Kaikki jatkotyössä tehtävät ratkaisut on peilattava tätä periaatetta vasten.
  • Pidämme yhtiökohtaiseen hoitokustannusosaan siirtymistä suotavana. Sääntelyn uudistaminen on tarpeellista, jotta mahdolliset muutokset tapahtuvat hallitusti. Vaihtoehtoisten uusien mallien vaikutukset toimeenpanon hajautukseen, palvelutasoon, kustannuksiin ja toiminnan läpinäkyvyyteen on arvioitava.
  • Työhyvinvointitoiminnan tavoitteet ja varojen käytön reunaehdot tulee selkeästi määritellä lainsäädännöllä läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Toiminnan sisältöön on jätettävä kilpailun ja palveluiden sisällön kehittymisen mahdollistavaa joustoa.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Työeläkejärjestelmäkilpailun toimivuuspdf, 188 kB