Työeläkelaitosten omistajaohjausta koskeva raportointi sekä työeläkevakuutusyhtiöiden hallinto

29.06.2018

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien työeläkelaitosten omistajaohjausta koskevaa raportointia sekä työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoon liittyviin eräisiin muihin seikkoihin.

Pidimme tärkeänä, että työeläkelaitoksia koskevassa omistajaohjaussääntelyssä, että

  • Olemme olleet mukana valmistelussa ja hyväksymme ehdotetut muutokset, vaikka lähtökohtaisesti emme pidä kansallisen sääntelyn muuttamista tarpeellisena.
  • Ehdotetut muutokset eivät aiheuta työeläkevakuutusyhtiöille ja Kevalle liian raskasta hallinnollista taakkaa, sillä nämä ovat esim. julkistaneet tarkempaa tietoa omistajanohjauksen periaatteista kuin voimassa olevassa laissa edellytetään.
  • Muiden eläkelaitosten osalta on vielä kiinnitettävä huomiota sääntelyn riittävään selkeyteen ja suhteellisuuteen.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Työeläkelaitosten omistajaohjausta koskeva raportointi sekä työeläkevakuutusyhtiöiden hallintoon liittyvät eräät muut seikatpdf, 290 kB