Työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttaminen (perhe-eläke)

04.11.2020

Annoimme sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttamisesta. Käytännössä muutokset koskevat perhe-eläkkeitä. Kerroimme ministeriölle kannattavamme esitystä uudeksi perhe-eläkelaiksi.

Näkemyksemme mukaan esitys on tasapainoinen ja hyvin valmisteltu. Esitys parantaa eritysesti lasten sekä avoparien oikeuksia. Esityksellä on myös tulevaisuudessa työeläkejärjestelmän rahoituksellisen aseman vahvistamiseen liittyviä vaikutuksia. Esitys vahvistaa myös työeläkejärjestelmän perusperiaatteita omaan ansaintaan perustuvasta työeläkkeestä.

Esityksellä on vaikutuksia tulevaisuudessa eräiden eläkkeensaajien eläkkeen riittävyyden suhteen. Eläkeläisköyhyyden ehkäisyyn on panostettava, mikäli se lisääntyy perhe-eläkkeen muutosten myötä. Lisäksi toivomme, että tilannetta seurataan sosiaali- ja terveysministeriössä kaikenikäisten leskien näkökulmasta.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Työeläkelakien ja kansaneläkelain muuttaminen (perhe-eläke)pdf, 54 kB