Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallinto

27.04.2012

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle koskien työeläkevakuutusyhtiöiden luotettavaa hallintoa.

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

  • Työeläkevakuutustoiminnan hyvän hallinnon periaatteiden on oltava korkeatasoisia ja läpinäkyviä.
  • Mahdolliset uudet velvoitteet on kuitenkin asetettava lainsäädännöllä, ei valvonnan ohjeilla.
  • Työeläkevakuutusyhtiöt ovat lakisääteisen työeläketurvan toimeenpanijoita, eivät sijoitusrahastoja. Tämän tulee olla myös valvonnan lähtökohtana.
  • Finanssivalvonnan tulee yksiselitteisesti ja selkeästi erottaa toisistaan velvoittavat määräykset ja suositusluonteiset ohjeet, jotta toimivaltuuksien rajat pysyvät selkeinä.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Työeläkevakuutusyhtiöiden luotettava hallintopdf, 208 kB