Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

26.04.2012

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnan kannanottoon, jossa esitetään näkemyksiä työeläkevakuutusyhtiön myynti- ja markkinointiyhteistyöstä toisen vakuutusyhtiön kanssa sekä salassa pidettävien tietojen luovuttamista koskevan sääntelyn käytännön tulkinnoista.

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

  • Valvonnassa on tärkeä varmistaa, että työeläkevakuutusyhtiöiden toiminta on itsenäistä ja riippumatonta, ja että työeläkejärjestelmän varoja käytetään vain sen tavoitteiden mukaiseen toimintaan.
  • Työeläkejärjestelmän etua palveleva kilpailu on yksi hajautetun toimeenpanomallin tavoitteita. Yhtiöiden välistä kilpailua ei tule rajoittaa enempää kuin toiminnan luonne edellyttää.
  • Kannanotolla ei tule asettaa valvottaville lakiin perustumattomia lisävelvoitteita tai –rajoitteita.
  • Kannanotoissa käytettävien termien tulisi olla mahdollisimman selkeitä.

Lausunto kokonaisuudessaan:

Työeläkevakuutusyhtiöille sallitun myynti- ja markkinointiyhteistyön rajat sekä salassa pidettävien tietojen luovuttaminenpdf, 99 kB