Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5a §:n väliaikainen lisääminen

18.06.2014

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien hallituksen esitystä muuttaa lain työeläkevakuutusyhtiöistä 5 § siten, että pykälään lisättäisiin väliaikaisesti 5 a §. Uudessa pykälässä muutetaan vieraan toimialan omistusrajoituksia siten, että työeläkeyhtiön tytäryhteisönä oleva asunto-osakeyhtiö voi ottaa luottoa siten, että vieras pääoma ei ylitä 50 prosenttia taseen loppusummasta.

Lausuntomme pääkohtia ovat seuraavat:

  • Esitys työeläkeyhtiölainsäädännön muuttamisesta siten, että työeläkeyhtiöt voisivat käyttää vierasta pääomaa vuokra-asuntosijoituksissa, on hyvä muutos ja edistää vuokra-asuntojen tuotantoa.
  • Esityksessä on kuitenkin ongelmana sen väliaikaisuus sekä vain kolmen vuoden aikajakso, jonka aikana velkamuotoisen asunto-osakeyhtiön voi perustaa. Koska kaavoitus vie useampia vuosia aikaa, eivät toimijat ehdi käynnistää kolmen vuoden ajanjaksolla kuin vain yksittäisiä hankkeita.
  • Kaavoituksen lisäksi myös rakentamisen suunnittelu ja kilpailutus vaativat aikaa. Edelleen kaavoituksessa tavanomaiset valitusmenettelyt lisäävät jopa useita vuosia projektien käynnistämisaikaan. Näistä syistä aikajakson tulisi kolmen vuoden sijasta olla mielellään 5-10 vuoden pituinen.
  • Kannatamme muutoksen säätämistä väliaikaisen sijasta pysyväksi. Pysyvä mahdollisuus vieraan pääoman käytössä asuntosijoituksissa ei lisäisi systeemiriskejä taikka muitakaan riskejä suomalaisten eläkelaitosten toiminnassa, etenkin jos vieraan pääoman käyttö on rajattu vain vuokra-asuntomuotoisiin asunto-osakeyhtiöihin. Pysyvä muutos helpottaisi sijoitusjohdon allokaatiosuunnittelua huomioiden pitkän aikavälin sijoittajan vaatimukset.

Lausuntomme kokonaisudessaan:

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5a §:n väliaikainen lisääminenpdf, 160 kB