Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttaminen

07.04.2016

Annoimme lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle koskien lakiesitystä työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi. Lakiesityksessä ehdotetaan työeläkevakuuttajien käyttöönotettavaksi uusi riski- ja vakavaraisuusarvio sekä jatketaan niin sanotun asuntovelkavipujärjestelmän voimassaoloaikaa. Riski- ja vakavaraisuusarvion käyttöönotto tulisi koskemaan työeläkeyhtiöiden lisäksi eläkesäätiöitä ja -kassoja sekä Merimieseläkekassaa. Asuntovelkavipujärjestelmä puolestaan koskee työeläkeyhtiöitä.

Lausuntomme pääkohtina totesimme seuraavaa:

  • Pidämme hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena ja kannatamme esityksen hyväksymistä.
  • Esityksen mukaan pyrittäisiin kokonaisvaltaisempaan ja pidemmällä aikajänteellä tapahtuvaan riski- ja vakavaraisuusarviointiin. Muutos korostaisi työeläkevakuuttajien hallitusten vastuuta.
  • Esityksessä jatketaan myös voimassaoloaikaa lainsäädännölle, jossa työeläkeyhtiöt voisivat käyttää vierasta pääomaa vuokra-asuntosijoituksissa. Pidämme lain voimassaolon jatkamista kahdella vuodella hyvänä asiana, mutta hankkeiden pitkäkestoisuuden takia pitäisimme pysyvää lainsäädäntöä perusteltuna.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttaminenpdf, 115 kB