Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttaminen

09.10.2014

Olemme antaneet lausunnon sekä eduskunnan talousvaliokunnalle että sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien lakiesitystä työeläkeyhtiöistä annetun lain muuttamisesta. Lakiin esitetään muutoksia muun muassa sisäpiiritietojen sääntelystä, esteellisyyssäännöksistä, yhtiön ja sen johdon välisistä liiketoimista sekä palkitsemisesta. Annoimme lausuntomme valiokunnissa järjestettyjen kuulemistilaisuuksien yhteydessä.

Pidämme tärkeänä alan hallintosääntelyn kehittämistä ja siihen liittyvien velvoitteiden kirjaamista lain tasolle. Hallituksen esitys lisää hallinnon avoimuutta ja se on mielestämme eräitä sisäpiirirekisterin toteuttamistapaan liittyviä yksityiskohtia lukuun ottamatta kannatettava ja toimiva.

Mielestämme julkisen sisäpiirirekisterin ulottaminen työeläkeyhtiöiden hallitusten jäseniin on epätarkoituksenmukaista, sillä se laajentaa sisäpiiriläisyyden määrittelyä arvopaperi-markkinalain mukaisista käytännöistä. Lakiesityksen keskeiset avoimuuden lisäämiseen tähtäävät tavoitteet voitaisiin mielestämme toteuttaa myös rikkomatta arvopaperimarkkinalain mukaista sisäpiirimääritelmää.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Talousvaliokunnalle annettu lausunto: Hallintosääntelyn kehittäminenpdf, 194 kB

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle annettu lausunto: Hallintosääntelyn kehittäminenpdf, 195 kB