Työkyvyttömyysriskin hallintaa koskeva määräys- ja ohjeluonnos

27.01.2016

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle työeläkeyhtiöiden työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevasta määräys- ja ohjeluonnoksesta sekä eräisiin määräyksiin ja ohjeisiin tämän johdosta tehtävistä muutoksista.

Pidämme asiasta annettua ohjeistusta tarpeellisena selkeyttämään asian nykytilaa. Ohje tulee ohjaamaan työeläkejärjestelmän toimintaa työkyvyttömyysriskin hallinnan osalta suuntaan, joka käsityksemme mukaan tulee hyödyttämään koko työeläkejärjestelmää.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Työkyvyttömyysriskin hallintaa koskeva määräys- ja ohjeluonnospdf, 71 kB