Työterveyshuoltolain 3§:n muuttaminen

09.03.2021

Annoimme lausunnon eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä työterveyshuoltolain 3§:n muuttamisesta. Kerroimme valiokunnalle kannattavamme esitystä, jonka mukaan työterveyshuollon ammattihenkilöiksi määriteltäisiin myös sellaiset fysioterapeutit, jotka ovat suorittaneet työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittavan koulutuksen.

Työterveyshuollon fysioterapeuttien ammattihenkilöluokituksen muutoksella on useita potentiaalisesti positiivisia vaikutuksia työkyvyttömyyden torjuntaan ja työurien pidentämiseen. Työterveyshuollon moniammatillinen ote työkyvyn hallintaan on avainasemassa työkykyongelmien ennaltaehkäisyssä.

Uudistus nostaisi fysioterapeuttien ammatillista profiilia ja parantaisi mahdollisuuksia tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisyyn työpaikoilla. Erilaisten kuntoutusprosessien näkökulmasta uudistus voisi lisäksi vahvistaa fysioterapeutin roolia kuntoutustarpeiden arvioinnissa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Työterveyshuoltolain 3§:n muuttaminenpdf, 76 kB

Annoimme lakiesityksestä lausunnon viime syksynä myös sosiaali- ja terveysministeriölle. Silloinen lausuntomme on myös luettavissa sivuiltamme: Työterveyshuoltolain muuttaminen