Työterveyshuoltolain muuttaminen

18.11.2020

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamista. Kannatamme esitystä lain muuttamisesta siten, että työterveyshuollon ammattihenkilöiksi määriteltäisiin myös sellaiset fysioterapeutit, jotka ovat suorittaneet työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittavan koulutuksen.

Työterveyshuollon fysioterapeuttien ammattihenkilöluokituksen muutoksella on useita potentiaalisesti positiivisia vaikutuksia työkyvyttömyyden torjuntaan ja työurien pidentämiseen. Toivomme, että myös muita Kuntoutuksen uudistamiskomitean (2017) toimenpide-ehdotuksia toimeenpantaisiin hallitusohjelman mukaisesti ja mahdollisimman nopealla aikataululla.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Työterveyshuoltolain muuttaminenpdf, 76 kB