Uusi kymmenen vuoden välimalli vuokra-asuntotuotantoon

25.08.2015

Ympäristöministeriö on asettanut selvityshenkilön, jonka tehtävänä on laatia ehdotus hallitusohjelmassa mainitusta uudesta kymmenen vuoden välimallista vuokra-asuntotuotannon lisäämiseksi. Annoimme selvityksen laatimista varten oman lausuntomme Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle.

Lausunnossamme esitämme näkemyksiämme kymmenen vuoden rahoitusmalliin liittyvistä keskeistä seikoista, joita pidämme tärkeänä, jotta malli olisi työeläkealan toimijoita kiinnostava. Esitämme myös näkökohtia, joilla voitaisiin edistää kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon lisäämistä.

Koska voimassa olevat säännöt eivät houkuttele sijoittajia tuettuun vuokratuotantoon, on ilmeistä, että sääntöjä täytyy muuttaa, jotta kohtuuhintaista tuotantoa saataisiin markkinoille. Uusien sääntöjen tulee olla niin houkuttelevia, että tuetusta vuokra-asuntotuotannosta tulisi aito vaihtoehto toimijalle, jolla ei ole varsinaista velvoitetta kohtuuhintaisen tuotannon tekemisestä.

Edellytykset kohtuuhintaisen tuotannon menestyksellisyydelle on, että

  • järjestelmä on mahdollisimman yksinkertainen,
  • järjestelmä ei sisällä turhaa byrokratiaa,
  • päätösvaltuudet säilyvät kiinteistön omistajalla ja
  • halutessaan sijoittaja pääsee järjestelmästä (tai kohteista) eroon kohtuullisen ajan kuluessa.

Erityisesti viime mainittu asia on tärkeä työeläkealalle, koska ennen pitkää vuokrauksesta ja myynnistä saaduilla tuotoilla on tarkoitus maksaa eläkkeitä.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Uusi kymmenen vuoden välimalli vuokra-asuntotuotantoonpdf, 165 kB