Uusi väliaikainen laki yhteisöjen kokouksista

15.03.2021

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi uudeksi laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista.

Lakisesityksen tarkoituksena on edellä mainittujen yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyyden turvaaminen myös syksyllä 2021 ja keväällä 2022, mikä on sekä näiden yhteisöjen ja niiden osakkaiden, jäsenten ja sidosryhmien, että koko yhteiskunnan edun mukaista. Keinona on uusi väliaikainen laki, jonka sääntely vastaa kokousjärjestelyjen ja osallistumisen helpottamista koskevia voimassa olevan väliaikaisen lain säännöksiä.

Kerroimme kannattavamme lakiesitystä. Mielestämme on tarpeen jatkaa voimassa olevan väliaikaisen lain mukaisia kokouksen järjestämistä ja osallistumista helpottavien poikkeusten voimassa oloa kaikkien lakiluonnoksessa mainittujen yhteisöjen osalta. Poikkeusten voimassaoloa olisi mielestämme tarpeen jatkaa kesäkuun 2022 loppuun saakka.