Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttaminen

14.01.2021

Annoimme lausunnon valtiovarainministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalvelusta annetun lain muuttamiseksi. Esitetyillä muutoksilla mahdollistettaisiin henkilötunnuksen muuttaminen nykyistä laajemmin niissä tilanteissa, joissa henkilötunnus on rikoksen seurauksena kolmannen osapuolen tiedossa ja olosuhteiden perusteella olisi ilmeistä, että henkilötunnusta tullaan käyttämään rikollisiin tarkoituksiin.

Yleisenä kommenttinamme toteamme seuraavaa:

Henkilötunnus on tarkoitettu pysyväksi henkilön yksilöintiavaimeksi. Mielestämme sen muuttaminen tietoturvaloukkausten uhreille aiheutuvien vahinkojen pienentämiseksi pitää olla tarkoin säädeltyä ja tapauskohtaisesti hyvin perusteltua, jotta uhrille koituva hyöty on henkilötunnuksen muutoksesta aiheutuvia haittoja suurempi. Tietoturvaloukkausten uhreille aiheutuvaa vahinkoa pitää näkemyksemme mukaan pyrkiä rajoittamaan ensisijaisesti muilla keinoilla kuin henkilötunnuksen muuttamisella.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain muuttaminenpdf, 89 kB