Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan AIFM-direktiivin implementointi

05.08.2013

Lausuimme valtiovarainministeriölle vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevan AIFM-direktiivin implementointia koskevasta hallituksen esityksestä. Esitys on määrä toimittaa eduskunnalle syksyn 2013 aikana ja esitystä on valmisteltu syksystä 2012 lähtien. Kiitämme valtiovarainministeriön valmistelijoita erityisen huolellisesta ja osallistuvasta valmistelusta, jossa alan toimijoita on kuultu useita kertoja ja pyritty huomioimaan Suomen rahoitus- ja sijoitusmarkkinan ominaispiirteet.

Lakiesitys turvaa institutionaalisille sijoittajille mahdollisuudet edelleen tehdä monipuolisesti rahastosijoituksia EU:n ulkopuolelle eläkevarojen tuoton ja hajautuksen varmistamiseksi. EU:n jäsenvaltioiden välinen vero- ja sääntelykilpailu on kuitenkin oleellinen kehityssuunta, joka on tärkeä huomioida tulevassa valmistelutyössä. Useat jäsenmaat ovat toteuttaneet löyhän sääntelyn tai alhaisen verotuksen sääntelykehikoita. Mikäli kehitystä ei riittävästi tiedosteta Unionin ja jäsenmaiden tasolla, on sisämarkkina vaarassa ajautua sisäiseen sääntelykilpailuun.

Lisätietoja asiasta antaa lakimiehemme Ilkka Geitlin, puh 050 441 1792, ilkka.geitlin(at)tela.fi.

Lausunto kokonaisuudessaan:

AIFM-direktiivin implementointipdf, 981 kB