Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskeva lainsäädäntö

06.11.2013

Annoimme lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevasta lainsäädännöstä. Kyseisellä hallituksen esityksellä implementoidaan niin sanottu AIFM-direktiivi (Alternative Investment Fund Managers) kansalliseen lainsäädäntöön.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Hallituksen esityksessä on huomioitu hyvin työeläkevakuuttajien sijoitustoiminnan tavoitteet pitkän aikavälin tuottotason ja sijoitusten hajauttamisen turvaamisesta.
  • Koska kyse on täysin uudesta lainsäädännöstä sekä kansallisella että Unionin tasolla, on tärkeää että Suomen lainsäätäjä sekä valvontaviranomainen seuraavat sääntelyn kehitystä aktiivisesti.
  • Unionin sisällä on ollut havaittavissa sääntelykilpailua jäsenvaltioiden välillä etenkin rahoitusmarkkinoita koskevien säännösten implementoinnissa. Onkin tärkeää seurata tämän kilpailun mahdollisia vaikutuksia kansallisiin rahoitusmarkkinoihin ja toimijoihin.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskeva lainsäädäntöpdf, 152 kB