Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomat muutokset Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan

30.04.2014

Annoimme lausunnon Finanssivalvonnalle koskien vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomia muutoksia Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaan.

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

  • Uuden vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan määräys- ja ohjekokoelman (”MOK”) alkulehdellä on hyvä selostus siitä, mikä on määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne; tämä selostus olisi hyvä sisällyttää jokaiseen FIVA:n MOK-julkaisuun.
  • Määräysten ja ohjeiden oikeudellisen luonteen lisäksi olisi suositeltavaa, että samassa yhteydessä selostettaisiin myös FIVA:n julkisten ja kirjallisten kannanottojen oikeudellinen asema siltä osin, kuin julkistetut kannanotot koskevat tai sivuavat samaa aihealuetta. Kannanottoja on annettu toisinaan teknisluonteisista, toiminnan järjestämiseen liittyvistä seikoista, mutta toimijoilla ei ole täyttä varmuutta kannanottojen merkityksestä valvontatoiminnassa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan sääntelyn tuomat muutokset Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelmaanpdf, 172 kB