Vakuutusoikeuslain muuttaminen

09.04.2014

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien hallituksen esityksen luonnosta vakuutusoikeuslain muuttamisesta. Muutosesitys sisältää sääntelyä muun muassa vakuutusoikeuden asiantuntijalääkäreistä, vakuutusoikeuden ratkaisukokoonpanoista ja -päätösvaltaisuudesta sekä asian käsittelystä. Esityksen tavoitteina on nopeuttaa ja joustavoittaa asioiden käsittelyä vakuutusoikeudessa, lisätä toiminnan avoimuutta ja varmistaa oikeusvarmuuden säilyminen oikealla tasolla.

Lausuntomme pääkohtia ovat seuraavat:

  • Mielestämme yleisesti ottaen hallituksen esityksen muutosehdotukset ovat tarpeellisia ja hyviä uudistuksia valitusasioiden käsittelyssä.
  • Kannatamme sitä, että eri prosessuaalisilla toimilla pyritään lyhentämään vakuutusoikeuden nykyisellään kohtuullisen pitkiä käsittelyaikoja.
  • Lisäselvityksen toimittamismahdollisuuden rajoittaminen vakuutusoikeuden ratkaisupäivään on käsittelyaikojen ja tehokkuuden kannalta mielestämme hyvä asia.
  • Vakuutusoikeuden lääketieteellisen arviointimenettelyn kehittäminen on mielestämme tärkeää. Erityisesti päätoimisen ylilääkärin viran perustaminen vakuutusoikeuteen on tärkeää toiminnan kehittämisen vuoksi.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Vakuutusoikeuslain muuttaminenpdf, 122 kB