Vakuutusten tarjoaminen

05.12.2017

Annoimme lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä laiksi vakuutusten tarjoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Pidämme hallituksen esitystä hyvin ja perusteellisesti laadittuna. Lakiesitystä on täsmennetty perusteluteksteissä työryhmämietintöön verrattuna työeläkevakuutuksen osalta, joka on tärkeää työeläkevakuutusyhtiöitä koskevan oikeustilan selvyyden kannalta. Perusteluissa ei kuitenkaan voida säätää velvoittavasti työeläkevakuutusyhtiöitä koskevista velvoitteista tai vastuista.

Lausunnossamme kiinnitämme huomiota hallituksen esityksen vaikutuksiin työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusedustajarekisteriin merkittäviin tietoihin sekä palkitsemissääntelyyn.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Vakuutusten tarjoaminenpdf, 131 kB