Vakuutusyhtiölain 8 luvun muuttaminen

06.02.2015

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien vakuutusyhtiölain 8 luvun (oma pääoma, tilinpäätös, toimintakertomus ja konserni) muuttamista. Lausuntopyyntöön sisältyi myös eläkesäätiöiden ja vakuutuskassojen tilinpäätössäännösten muutosehdotukset. Muutokset edellä mainittuihin tilinpäätössäännöksiin johtuvat osin ehdotetusta kirjanpitolakiin ja kirjanpitoasetukseen tehtävistä muutoksista, joiden taustalla on työ- ja elinkeinoministeriön työryhmämietintö.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Emme kannata nykyisen sijoitusten käyvän arvon sääntelyn muuttamista siten, että IFRS-standardit tulisivat työeläkelaitoksille suoraan sovellettaviksi kuten yleisellä toimialalla. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen tulisi myös jättää edelleen voimaan.
  • Emme tässä vaiheessa kannata sellaisia muutoksia, joita vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivi ei pakottavasti esitä tehtäväksi. Sijoitusten käypään arvoon arvostamista koskevien standardien muutokset tulisi tehdä siinä vaiheessa, kun vakuutusyritysten tilinpäätösdirektiivin käyvän arvon sääntelyn taustalla oleva kansainvälinen tilinpäätösstandardi IAS 39 vaihtuu IFRS 9 -standardiksi.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Vakuutusyhtiölain 8 luvun muuttaminenpdf, 209 kB