Vakuutusyhtiölain muuttaminen ja eräät siihen liittyvät lait

16.11.2015

Annoimme lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle koskien hallituksen esitystä laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Näkemyksemme mukaan lakiesityksessä on useita työeläkevakuuttamiselle vieraita muutosehdotuksia. Niiden vaikutukset työeläkejärjestelmään ovat myös osin epäselviä.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Vakuutusyhtiölain muuttaminen ja eräät siihen liittyvät laitpdf, 153 kB