Valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta

16.08.2012

Annoimme lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle Valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta.

Lausuntomme pääkohdat ovat seuraavat:

  • Asetusluonnos vastaa työterveyshuollon muuttuvaa tehtävää, jossa työstä aiheutuvien terveysvaarojen torjumisen rinnalle on otettu työkyvyn tukeminen ja työkyvyttömyyden estäminen. Samalla se korostaa työterveyshuollon roolia työurien pidentämisessä.
  • Ahtelan työryhmän ajatus oli saattaa osatyökykyisen työn muokkaaminen lailla tai asetuksella velvoitetuksi työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän työterveysyhteistyön piiriin kuuluvaksi toiminnaksi. Esitämme asetukseen lisäystä, jossa painotetaan osatyökykyisten työssä selviytymiseen liittyen työterveyshuollon roolia työn ja terveyden välisen yhteyden asiantuntijana.
  • Työterveyshuollon tulee ottaa vastuu työkyvyn arvioinnista. Tämä vaatii kiinteää yhteistyötä erikoissairaanhoidon, lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen kanssa. Tähän liittyy myös osatyökykyisten työntekijöiden työssä selviytymisen seuranta ja edistäminen sekä kuntoutukseen ohjaaminen.


Lausunto kokonaisuudessaan:

Luonnos Valtioneuvoston asetukseksi hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksestapdf, 36 kB