Valtioneuvoston kirjelmä kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintasuunnitelman valmistelusta

22.05.2014

Annoimme lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle liittyen valtioneuvoston selontekoon kehityspolitiikan vaikuttavuudesta ja johdonmukaisuudesta, sekä valtioneuvoston kirjelmästä kansainvälisen veronkierron vastaisesta toimintasuunnitelmasta. Kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintaohjelman tarkoitus on koota yhteen toimenpiteitä, joiden avulla kansainväliseen verojen välttämiseen ja veronkiertoon voidaan puuttua.

Työeläkeala vastustaa veronkiertoa ja laitonta toimintaa. Suomalaiset työeläkevakuuttajat ovat kansainvälisessä vertailussa pieniä, yksittäisiä sijoittajia, jotka eivät voi vaikuttaa eri maiden verolakeihin tai kansainvälisten varainhoitajien rahastorakenteisiin. Suomalaisilla työeläkevakuuttajilla on arvioilta noin 30-40 miljardin euron edestä sijoituksia niin sanotun matalan verotuksen maissa. Noin kolme neljäsosaa näistä kohdistuu EU:n jäsenmaissa rekisteröityihin rahastoihin, kun taas yksi neljäsosa on muihin maihin tai itsehallintoalueisiin rekisteröidyissä rahastoissa.

Näiden rahastojen kotipaikkana oleva valtio ei tyypillisesti verota itse rahastoa, vaan rahastojen saamia tuottoja verotetaan sijoituskohteiden kotimaiden säännösten mukaisesti. Lisäksi rahastojen sijoittajia, kuten suomalaisia työeläkelaitoksia, verotetaan kansallisten verolakiensa mukaisesti. Suomessa eläkkeensaajia verotetaan kuukausittaisista eläkkeistä tuloveron mukaan, jolloin muu eläkevaroihin kohdistuva verotus muodostaisi efektiivisesti moninkertaisen verotuksen maksettavaan eläkkeeseen. Eläkelaitoksille onkin säädetty Suomen lainsäädännössä verohelpotuksia tai täysi verovapaus, jotta moninkertaista veroa kansalaisten eläkkeisiin ei muodostuisi.

Kansainvälisen veronkiertoon liittyviä ongelmia tulee ensisijaisesti ratkoa kansainvälisen politiikan keinoin. Yksittäinen valtio tai toimija ei voi käytännössä yksin muuttaa globaalia varojen kiertokulkua. Rohkaisevia askeleita tällä polulla on kuitenkin otettu muun muassa Yhdysvaltain FATCA-säännöstön ja OECD:n sekä EU-komission neuvotteluissa kansainvälisen tietojenvaihdon standardoimiseksi. Mikäli suunnitellut toimenpiteet saadaan käytäntöön lähivuosina, saatamme nähdä veronkierron pienenevän globaalina ongelmana huomattavasti 2020-luvulla.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Valtioneuvoston kirjelmä kansainvälisen veronkierron vastaisen toimintasuunnitelman valmistelustapdf, 76 kB

Lisätietoja: Ilkka Geitlin, lakimies, 050 441 1792, ilkka.geitlin(at)tela.fi.