Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

27.11.2013

Annoimme lausuntomme eduskunnan suurelle valiokunnalle koskien valtioneuvoston selontekoa EU-politiikasta. Selonteossa käsitellään Euroopan integraation hyötyjä ja haasteita, määritellään Suomen EU-politiikan peruslinja ja esitellään keskeisimmät kehittämiskohteet unionin toiminnassa.

Mielestämme on tärkeää, että Suomi määrittelee strategiset tavoitteet EU-politiikalle, sillä kriisiajan uudistuksia on tehty EU:ssa erittäin nopealla aikataululla ja myös valtiosopimusten kautta. Nyt koettujen kaltaisten kriisien ennaltaehkäisy on merkittävä päämäärä.

Kannatamme selonteon peruslinjaa: sosiaalipolitiikka kuuluu pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulle. Kansallista toimivaltaa eläkejärjestelmissä täytyy kunnioittaa myös syventyvässä talous- ja rahaliitossa. Suomi saattaa ajautua lähivuosina tilanteeseen, jossa talouskurin määrittämät velka- ja alijäämärajat ylitetään, jolloin talous- ja sosiaalipoliittisia valintoja voidaan seurata ja ohjata vahvemmin. Erityisesti työeläkevarojen sijoitustuotoilla on ollut keskeinen rooli julkisyhteisöjen alijäämätavoitteiden täyttymisessä.

EMU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen voi auttaa hahmottamaan jäsenvaltioiden kokonaistilannetta talousohjauksen rinnalla. Sosiaali- ja työllisyyspolitiikan koordinoinnin pääkeinoina tulisi olla tietojen kerääminen ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen. Tuemme selonteon kantaa, jossa jäsenvaltioiden päätöksentekoprosesseja ei sivuuteta.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta 2013pdf, 124 kB

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Janne Pelkonen, puh 010 680 6729, janne.pelkonen(at)tela.fi