Verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantaminen ja FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksyminen

16.01.2015

Annoimme lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle koskien hallituksen esitystä verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantamiseksi ja FATCA:n toteuttamiseksi Amerikan Yhdysvaltojen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Pidämme hallituksen esitystä tarkoituksenmukaisena ja kannatamme esityksen hyväksymistä.
  • Suomen ja Yhdysvaltain välisen FATCA-valtiosopimuksen toimeenpanossa on huomioitu hyvin suomalaisten eläkelaitosten ja – yhtiöiden erityispiirteet sekä se seikka, että toimijoita ei voi käyttää ulkomaisten tai kotimaisten verojen välttelyyn. Eläkesektorin toimijoille myönnetty vapautus raportoinnista on linjassa FATCA-säännöstön tavoitteiden kanssa.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Verosäännösten kansainvälisen noudattamisen parantaminen ja FATCA:n toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen hyväksyminenpdf, 136 kB