Verotusmenettelystä ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettujen lakien muuttaminen

15.10.2019

Valtiovarainministeriö on pyytänyt meiltä lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi verotusmenettelystä annetun lain ja oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Työeläkeala on Eläketurvakeskuksen kautta osallistunut hallituksen esityksen valmisteluun, eikä meillä ole sen asiasisältöön lausuttavaa.