Vuokra-asuntojen lyhyt korkotuki

21.08.2014

Annoimme lausunnon ympäristöministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi vuokra-asuntojen lyhyestä korkotuesta.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Vuokra-asuntotuotannon lisääminen etenkin pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa on tärkeä tavoite. Asuntopula hidastaa talouskasvua ja luo asymmetrioita Suomen kotimarkkinoille työpaikkojen tarjonnan ja kysynnän välillä.
  • Ehdotetussa mallissa on laskettu 40 vuoden rajoitusaikaa 20 vuoteen, mikä on hyvä asia. Kuitenkin rajoitusaikoja tulisi harkita laskettavaksi vielä lyhyemmiksi, esim. 5-10 vuoden pituisiksi ja pohtia keinoja tuottotasojen eron kasvattamiseen korkotuetun ja vapaarahoitteisen välillä. Lyhyemmät rajoitusajat mahdollistaisivat sijoittajalle myös valinnanvapauden sijoituksen jatkokäsittelyn suhteen, jota ajatellen 20 vuoden ajanjakso on pitkä.
  • Ns. välimallin korkotuki vuosina 2009-2010 oli onnistunut rakenne mm. siksi, että mallissa ei ollut asukasvalinnan ja vuokranmääräytymisen sääntelyä.
  • Luonnosesityksen mallissa on paljon yksityiskohtaista sääntelyä, mikä voi tehdä kohteiden teknisen ja hallinnollisen isännöinnin sekä vuokrauksen kalliiksi suhteessa muihin rahoitusmalleihin.
  • Esityksessä edellytetään lainansaajan yhtiömuodon olevan kiinteistöosakeyhtiö. Käytännössä sijoittajille voi muodostua esteeksi korkotuen hyödyntäminen, mikäli lainansaaja ei voi olla asunto-osakeyhtiömuotoinen toimija tai keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Tuki tulisikin mahdollistaa myös näille yhtiömuodoille.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Vuokra-asuntojen lyhyt korkotukipdf, 217 kB