Vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttaminen

24.03.2016

Annoimme lausunnon ympäristöministeriölle koskien luonnosta hallitusten esitykseksi valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vuokra-asunto- ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettua lakia, aravalakia sekä avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annettua lakia.

Eläkeyhtiöiden korkotuetut asuntosijoitukset ovat alun perin tehty siitä lähtökohdasta, että rajoitusaikojen jälkeen sijoitetut varat palautuvat täysimääräisesti omistajalle ja ovat vapaasti omistajan disponoitavissa (ml. realisoitavissa eläkkeiden maksuun). Esitetyillä taannehtivilla muutoksilla on tarkoitus jäädyttää nämä eläkeyhtiöiden varat määräämättömäksi ajaksi heikentäen vakavalla tavalla omaisuuden suojaa.

Ehdotettu lainmuutos sisältää taannehtivia kiristyksiä nykylainsäädäntöön tavalla, joka on perustuslain vastaista. Yleishyödylliseksi nimeämisen peruuttamisen edellytykset tulee määritellä selkeästi lain tasolla. Esitys jättää liian suuren harkintavallan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:lle nimeämisen peruuttamisen osalta. Peruuttamisen edellytykset eivät voi olla määrittelemättömiä tai esim. asuntopoliittisia esityksen ehdottamalla tavalla, koska eläkeyhtiöt eivät ole tehneet sijoituksia pelkästään asuntopoliittisessa tarkoituksessa, vaan luottaen sijoitushetkellä voimassaolevaan lainsäädäntöön. Muutosesitys kokonaisuutena ottaen johtaa lainmuutoksen tavoitteiden vastaiseen tilanteeseen.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttaminenpdf, 337 kB