Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikainen korkotuki

24.03.2016

Annoimme lausunnon ympäristöministeriölle koskien luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta.

Pidämme tärkeänä, että asuntopoliittiset ratkaisut ovat pitkäjänteisiä. Asuntosijoittaja sitoo asunnoissa rahansa kiinni vuosikymmeniksi. Tällöin on voitava luottaa siihen, että säädökset oleellisilta osin pysyvät voimassa ja turvaavat sijoitetulle pääomalle kohtuullisen tuoton.

Lakiesitys vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta on yksi uusi asumisen tukimuoto aiempien lisäksi, eikä sillä voida ratkaista nykyisen tukijärjestelmän ongelmia muiden tukimuotojen osalta. Pidämme tärkeänä, että yksittäisen uuden tukimuodon kehittämisen rinnalla arvioidaan aina samalla kehittämistarpeita myös muun asumisen tukijärjestelmän osalta.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikainen korkotukipdf, 207 kB