Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017

07.08.2017

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien Turvallisuuskomitean johdolla valmisteltua Yhteiskunnan turvallisuusstrategiaa 2017.

Pidämme strategian uutta rakennetta ja sisältöjen tiivistämistä onnistuneena uudistuksena. Strategiassa on kuvattu hyvin kokonaisturvallisuuden eri osa-alueiden tavoitteet. Strategisten tehtävien siirtäminen omaksi liitteekseen selkiyttää dokumentin rakennetta.

Vakuutustoiminnan turvaamisessa (strateginen tehtävä 29) on mainittu sosiaalivakuutuksen rooli toimeentulon turvaajana. Näkisimme hyvänä, että työeläkkeen merkitys suuren väestönosan pääasiallisena toimeentulon lähteenä tuotaisiin selvemmin esille.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2017pdf, 96 kB