Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2010 strategisten tehtävien arviointi- ja päivitystyö

16.08.2016

Annoimme lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle koskien yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2010 strategisten tehtävien arviointi- ja päivitystyötä. Strategiassa määritellään yhteiskunnan elintärkeät toiminnot, niitä vaarantavat uhkamallit ja ministeriöiden strategiset tehtävät toimintojen turvaamiseksi.

Lausuntomme pääkohtina toteamme seuraavaa:

  • Jatkuvuuden hallintaan liittyvää yhteiskunnan eri toimijoiden välistä tiedonkulkua ja yhteistyötä on edelleen syytä kehittää. Käytäntöjen pitää perustua normaaliolojen toimintamalleihin.
  • Työeläkevakuuttajien huoltovarmuuskriittisimmät toiminnot ovat riippuvaisia sähkön jakelusta ja tietoliikenteen sekä maksujen välityksen toiminnasta. Osana vakuutustoiminnan ja sijoitusten hoidon turvaamisen tehtäviä näemme tärkeänä määritellä sähkönjakelun ja tietoliikenteen osalta yhteiskunnan huoltovarmuuskriittiset toimijat, joiden tarpeita voidaan pitkittyvissä häiriö- ja poikkeusoloissa priorisoida.
  • Maksuliikenteen luotettavuuden varmistaminen ja varajärjestelyjen kehittäminen ovat merkittäviä tekijöitä toimeentulon järjestämisessä ja vakuutustoiminnan turvaamisessa. Maksuliikenteen varajärjestelyissä ei työeläkkeiden maksamisen osalta voida tukeutua käteisen rahan jakeluun.

Lausuntomme kokonaisuudessaan:

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian 2010 strategisten tehtävien arviointi- ja päivitystyöpdf, 109 kB