Yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoryhmän (TATTI) mietintö ja työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi

19.09.2017

Annoimme lausunnon oikeusministeriölle koskien yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoryhmän (TATTI) mietintöä ja työryhmän ehdotusta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi.

Yleisenä kommenttina ehdotamme lain esitöihin kannanottoa siitä, kuinka asetus ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaa koskevat erityislait tulisi sovittaa yhteen eli miten erityislainsäädännön ja yleislainsäädäntönä sovellettavan tietosuojalain soveltamisjärjestys on suhteessa asetukseen. Ovatko esimerkiksi kaikki kansalliset säännökset tasavertaisia suhteessa asetukseen? Olisi tärkeää, että asiasta ei jää epäselvyyttä. Yksi kysymys on se, luetaanko kansallisen liikkumavaran puitteissa tehty säännös hallinnollisten sanktioiden kannalta eri kategoriaan kuin itse asetus.

Lausuntopalvelu.fi:n kautta toimittamamme lausunto kokonaisuudessaan:

Yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoryhmän (TATTI) mietintö ja työryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksipdf, 144 kB